Wizja i Misja

Misja Przedszkola

Tworzymy  przedszkole parnerskie, przyjazne wszystkim, otwarte na nowe rozwiązania, bezpieczne i nowoczesne. Ponosimy współodpowiedzialność za edukację i kreowanie postaw dzieci. Nauczyciele wykorzystują w działaniach edukacyjno- wychowawczych programy zgodne z Podstawą Programową wychowania przedszkolnego oraz realizując liczne programy autorskie. Nasza placówka wspiera aktywność i kreatywność dzieci. Otwieramy się na ich zainteresowania i potrzeby. W tym celu organizujemy cykliczne wyjścia edukacyjne (m.in. teatry, domy kultury, biblioteki, szkoły, uczelnie). Prowadzimy również w tym zakresie działania wewnętrzne- teatrzyki, koncerty, konkursy, przeglądy dziecięce itp. Nasza kadra, na bieżąco bierze udział w warsztatach, kursach i konferencjach doszkalających. Dzięki dobremu przygotowaniu merytorycznemu, współpracy i umiejętności dzieleniu się zdobytym doświadczeniem, nauczyciele tworzą ciekawe narzędzia edukacyjno- wychowawcze dla dzieci. Nasza przedszkole poza strukturalną współpracą wewnętrzną, charakteryzuje dążenie do budowania partnerskich relacji z rodzicami, których celem jest zrozumienie działań podejmowanych przez pedagogów oraz aktywne włączanie rodziców w „życie” Placówki. Ważnym narzędziem tej współpracy są między innymi: strona internetowa, poczta mailowa, tablice informacyjne, gazetki przedszkolne. Płaszczyznę dyskusji i kierunkach zmian funkcjonowania Placówki i bieżących modyfikacjach działania stanowi Rada Rodziców. 

Wizja Przedszkola 

,, Ucząc bawić, bawiąc uczyć”
                    Ignacy Krasicki

Kształtujemy Przedszkole otwarte na potrzeby różnych grup interesariuszy, w tym głównie: dzieci, rodziców, kadry placówki oraz podmiotów środowiska lokalnego. Nasz cel realizujemy poprzez współpracę, budującą wzajemne zaufanie, kierując się takimi wartościami jak: szacunek, odpowiedzialność za innych, tolerancja i przede wszystkim szerokorozumiane dobro dzieci. Wyróżnia nas zaangażowanie, konsekwencja w działaniu i twórcze myślenie. Życzliwa atmosfera charakteryzująca nasze Przedszkole ułatwia wszechronny i harmonijny rozwój każdego dziecka. Nasi wychowankowie wyposażeni są w wiedzę, umiejętności i kompetencje, które pozwalają im sprostać wymaganiom stawianym przez szkołę i dorosłe życie. Dla ułatwienia naszym wychowankom komunikowania się z otaczającym światem nauczyciele w swojej pracy wykorzystują nowatorskie metody pracy. Absolwenci naszego przedszkola to ludzie tolerancyjni, szanujący przyrodę, otwarci, kreatywni i co ważniejsze zaradni życiowo.