Dostępność

Przedszkole nr 351 im. Wandy Chotomskiej w Warszawie jest placówką publiczną, z siedzibą na warszawskim Ursynowie. Posiada 15 oddziałów, do których uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Co zapewniamy:

 • opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej
 • realizację podstawy programowej
 • nowatorskie metody pracy
 • aktywność i kreatywność dzieci.
 • otwartość na  zainteresowanie i potrzeby dzieci
 • wyposażenie dzieci  w wiedzę, umiejętności i kompetencje, które pozwalają im sprostać wymaganiom stawianym przez szkołę i dorosłe życie
 • aktywne włączanie rodziców w „życie” Placówki
 • wyżywienie w postaci 3 posiłków, przygotowywanych na miejscu przez personel przedszkola.

Placówka jest częściowo dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych: do budynku prowadzą pochylnie, pomieszczenia administracyjne zlokalizowane są na parterze, jednak sale dydaktyczne znajdują się również na 1 piętrze. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz miejsca parkingowego na parkingu miejskim, znajdującym się w najbliższym sąsiedztwie. Możliwy jest wstęp z psem asystującym.

Kontakt:

 • listowny: Przedszkole nr 351 im. Wandy Chotomskiej, ul. Warchałowskiego 4, 02-776 Warszawa
 • e-mail: przedszkole351@gmail.com
 • telefon: 226431369

 

Oficjalna strona internetowa: www.przedszkole351.edupage.org. Podstawowe informacje dotyczące pracy przedszkola znaleźć można na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Informacja o działalności w polskim języku migowym