Specjaliści

PSYCHOLODZY

Zadaniem psychologa w przedszkolu jest szeroko rozumiana opieka psychologiczna nad dziećmi. Składają się na nią: diagnoza psychologiczna i prowadzenie obserwacji dzieci, konsultowanie problemów dotyczących poszczególnych dzieci z nauczycielkami grup i rodzicami, wspieranie nauczycielek w pracy dydaktyczno – wychowawczej, a rodziców w rozwiązywaniu ewentualnych problemów. Psycholog prowadzi ponadto zajęcia indywidualne z dziećmi wymagającymi stymulacji rozwojowej czy oddziaływań korekcyjno – wyrównawczych, przygotowuje diagnozę psychologiczną pięciolatka pod kątem gotowości szkolnej oraz tzw. ryzyka dysleksji.

cloud

Ewa Pietrzela

Dyżur w Przedszkolu
DZIEŃ GODZINY GABINET
 poniedziałek 08.00-14.00 praca indywidualna z dziećmi, praca w grupach
Kontakt: epietrzela@edu.um.warszawa.pl Kontakt telefoniczny przed Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 18

LOGOPEDZI

Michalina Bordowska

Jestem logopedą oraz nauczycielem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Pracując z
dziećmi, z różnymi wyzwaniami komunikacyjnymi, staram się tak zaplanować proces
terapeutyczny, by był indywidualnie dostosowany do każdego podopiecznego. W mojej
codziennej pracy ważne jest dla mnie, aby moje zajęcia były angażujące i przebiegały w
bezpiecznej, przyjaznej atmosferze. Do zadań logopedycznych wykorzystuję wiele różnych
gier i zabaw. Stale podnoszę swoje kwalifikacje i umiejętności uczestnicząc w różnych
kursach, szkoleniach i warsztatach.

W przedszkolu prowadzę cotygodniowe zajęcia profilaktyczne w grupach trzylatków (grupy:
I, II, III) oraz prowadzę terapię logopedyczną dla dzieci z wadami wymowy w grupach : V,
VII, X, XIV, XV.

grupy I, II, III, V, VII, X, XIV, XV
kontakt: m.borkowska.przedszkole351@gmail.com

DZIEŃ

GODZINY

GABINET

poniedziałek

wtorek

8.30-14

9-13

logopedy

środa

czwartek

8-12

8.30-12.30

logopedy

piątek

8.30- 13

logopedy

cloud
Tucholska Joanna specjaliści

Joanna Turcholska

Ukończyłam edukację wczesnoszkolną, wychowanie przedszkolne i logopedię. Pracę zawodową rozpoczęłam w 2002r, w naszym przedszkolu pracuję od 2004r.

Prowadzę cotygodniowe zajęcia profilaktyczne w grupach trzylatków (gr. I, oraz indywidualną terapię logopedyczną dla dzieci z wadami wymowy w grupach starszych (gr. IV,V, VIII,IX, XI, XIV).
Rozwój mowy jest procesem, który zaczyna się już w życiu płodowym i trwa do 6-7 roku życia. Każdy etap rozwoju ma swoje kamienie milowe i na każdym etapie dziecko ma różne potrzeby rozwojowe i edukacyjne. Większość tego czasu przypada na okres przedszkolny.
Jako logopeda staram się w jak najlepszy sposób wspomagać rozwój mowy i korygować wady wymowy mając na uwadze indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci.

grupy  IV, VI, VIII,XI, XII, XIII
kontakt: joasia.tucholska@gmail.com

DZIEŃ

GODZINY

GABINET

wtorek

9.00-14.30

logopedy

środa9:00-14.30psychologa

czwartek

9.00-14.30

logopedy

piątek

9.00-14.30

psychologa