Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia dla dzieci z grup I – XI

 
7:00 – 8:30           zabawy, wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych
8:30 – 9:00         śniadanie
9:00 – 11:45         zajęcia wychowawczo – edukacyjne, zajęcia dodatkowe
11:45- 12:15                obiad
12:15 – 14:30            relaksacja, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, planszowo – techniczne, zabawy w ogródku przedszkolnym, zajęcia dodatkowe 
14:25 – 14:55podwieczorek
15:00 – 17:30zabawy integracyjne w ogrodzie i w sali, zajęcia dodatkowe

Ramowy rozkład dnia dla dzieci z grup XII – XV

 
7:00 – 9:00           zabawy, wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych
9:10 – 9:40         śniadanie
9:40 – 12:30         zajęcia wychowawczo – edukacyjne, zajęcia dodatkowe
12:25- 12:55                obiad
13:00 – 15:00            relaksacja, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, planszowo – techniczne, zabawy w ogródku przedszkolnym, zajęcia dodatkowe 
15:00 – 15:30podwieczorek
15:30 – 17:30zabawy integracyjne w ogrodzie i w sali