Informacje prawne

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo Oświatowe Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203.

  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe Dz. U. z 2017 r.poz. 59, 949 i 2203)

  3. Ustawa z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2017 poz. 2203)

  4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203.)

  5. Akt założycielski  Zarządzenie Nr 27 Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia 26 lipca 1986 r. w sprawie powołania Państwowego Przedszkola w Warszawie, ul. Warchałowskiego 4

  6. Statut Przedszkola nr 351 im. Wandy Chotomskiej