Dyżur wakacyjny

Informujemy, że na stronie internetowej Biura Edukacji M.St. Warszawy opublikowane zostały zasady oraz harmonogram dyżurów wakacyjnych w roku 2022.

Link do strony: edukacja.um.warszawa.pl/przedszkola-dyzury-wakacyjne